เมื่อวันที่ ๑ ก.พ. ๖๒, ๒๒๐๐ บก.ทท. (นทพ.) โดย สสน.นทพ. ร่วมกับสำนักงานเขตจตุจักร กทม.
ดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อชะล้างฝุ่นละอองที่สะสมบนใบไม้และล้างทำความสะอาดถนน ณ บริเวณด้านหน้าสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)