เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ กองบัญชาการกองทัพไทย มอบหมายให้หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว
พร้อมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ร่วมพิธีเปิดโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" กิจกรรมทำความสะอาด (Big Cleanning) เพื่อแก้ไขวิกฤตมลพิษทางอากาศ โดยมี
พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และ พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร