วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. พลเอก ดร. ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ให้การต้อนรับ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และคณะผู้บริหาร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในโอกาสที่คณะผู้บริหาร บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
ได้เดินทางมามอบบัตรเงินสดเติมน้ำมันเชื้อเพลิง PTT Cash Card จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ ลิตร แก่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตามโครงการ “กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัย”
ณ บริเวณชั้น G กองบัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา