วันที่ ๑ มี.ค.๖๒ พล.อ. ดร. ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผบ.นทพ. เป็นประธานการประชุม หน.นขต.นทพ. และ หน.ส่วนราชการ บก.นทพ. ประจำเดือน มี.ค.๖๒
โดยมี หน.นขต.นทพ. และหน.ส่วนราชการ บก.นทพ. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องปิยามุมังพัฒนา ชั้น ๔ บก.นทพ.