วันที่ ๑ พ.ค.๖๒ พล.อ. ดร. ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผบ.นทพ. ให้การต้อนรับ พล.อ. พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผบ.ทสส. ในโอกาส เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศผู้พักอาศัย
และมอบห้องพักอาศัย ในอาคารสวัสดิการ บก.ทท. พื้นที่นาวง ให้กับกำลังพล ณ อาคารอเนกประสงค์ นทพ.
ทั้งนี้ ผบ.ทสส. ได้เยี่ยมชมห้องพักอาศัยในอาคารสวัสดิการ บก.ทท. พื้นที่นาวง และร่วมปลูกต้นไม้ บริเวณประตูทางเข้า - ออก เพื่อเป็นที่ระลึก
พร้อมทั้งมอบพระพุทธรูปให้กับผู้พักอาศัยฯ เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการ บก.ทท.