วันที่ ๑ พ.ค.๖๒ พล.ท. สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ รอง ผบ.นทพ. (ฝ่ายพัฒนา) ให้การต้อนรับ พล.อ. พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผบ.ทสส.
ในโอกาสตรวจเยี่ยมโครงการธงน้ำเงินจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดของ บก.ทท. ประจำเดือน พ.ค.๖๒ โดยมี สนภ.๔ นทพ.
เป็นหน่วยหลักในการจัดสินค้ามาจำหน่ายในครั้งนี้ ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ บก.ทท.