เมื่อวันที่ ๒ ก.พ.๖๒, ๒๒๐๐ บก.ทท. (นทพ.) โดย สสน.นทพ.
จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ร่วมพิธีเปิดและปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการฉีดน้ำเพื่อลดฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ PM 2.5 ของ กห. และ กทม. โดยมี ผู้ว่า กทม.
เป็นประธาน ณ หน้าห้าง Big C พระราม ๒ เขตบางขุนเทียน กทม. ซึ่งหลังจากจบพิธี ได้ดำเนินการฉีดน้ำตามถนนพระรามที่ ๒ ตั้งแต่ซอย ๗๙ จนถึงซอยแสมดำ