เมื่อวันที่ ๒ เม.ษ.๖๒ พล.อ. ดร. ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผบ.นทพ. มอบหมายให้ พล.ท. สุชาติ สุทธิพล รอง ผบ.นทพ (ฝ่ายบริหาร)
เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับ นชท. และ นนส.ผท. ที่บรรจุเข้ารับราชการใหม่ในสังกัด นทพ. ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๗๐ นาย ณ แหล่งชุมนุมเจริญศิริ