เมื่อวันที่ ๓ ม.ค.๖๒ พล.อ.ดร. ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผบ.นทพ. ร่วมคณะ พล.อ. พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผบ.ทสส. นำหัวหน้าส่วนราชการใน บก.ทท.
มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ พล.อ. สมหมาย เกาฏีระ อดีต ผบ.ทสส. และอดีต ผบ.นทพ. ณ บ้านพักริมน้ำบางใหญ่ จว.น.บ.