วันที่ ๓ เม.ย.๖๒ พล.อ. ดร. ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผบ.นทพ. มอบหมายให้ พล.ท. สุชาติ สุทธิพล รอง ผบ.นทพ. (ฝ่ายบริหาร)
ตรวจเยี่ยมโครงการธงน้ำเงินจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดของ บก.ทท. ประจำเดือน เม.ย.๖๒ โดยมี สนภ.๓ นทพ. เป็นหน่วยหลักในการจัดสินค้ามาจำหน่ายในครั้งนี้
ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ บก.ทท.