เมื่อวันพุธที่ ๓ ก.ค.๖๒ พล.อ. ดร. ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผบ.นทพ. ให้การต้อนรับ พล.อ. พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผบ.ทสส. และคณะ
ในการตรวจเยี่ยมโครงการธงน้ำเงินจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดของ บก.ทท. ประจำเดือน ก.ค.๖๒ โดยมี สนภ.๑ นทพ. เป็นหน่วยหลักในการจัดสินค้ามาจำหน่ายในครั้งนี้
ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ บก.ทท.