เมื่อวันที่ ๔ ก.พ. ๖๒, ๒๒๐๐ บก.ทท. (นทพ.) โดย สสน.นทพ. จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ร่วมปฏิบัติงานตามแผนการฉีดน้ำเพื่อลดฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ PM 2.5
ของ กห. และ กทม. โดยเข้าที่รวมพล ณ ลานจอดรถสถานีบริการน้ำมัน ปตท. แสมดำ ถนนพระรามที่ ๒ เขตบางขุนเทียน กทม.
และได้ดำเนินการฉีดชะล้างฝุ่นละอองตามต้นไม้และพื้นถนนพระรามที่ ๒ ตั้งแต่แยกกาญจนาภิเษกจนถึงซอยแสมดำเขตติดต่อ จว.ส.ค.