วันจันทร์ที่ ๔ ก.พ.๖๒ พล.ต. ธวัชชัย ดะนุดิษฐ์ รอง เสธ.นทพ. (ฝ่ายบริหาร) ให้การต้อนรับ พล.ต.อภิวัฒน์ ทองอยู่ ผอ.สตป.สจร.ทหาร/หน.ชุดตรวจ สจร.ทหาร และคณะ
ในพิธีเปิดการรับตรวจในหน้าที่ สจร.ทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมปิยามุมังพัฒนา อาคาร บก.นทพ. ชั้น ๔