วันที่ ๔ มี.ค.๖๒ พล.ท. สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ รอง ผบ.นทพ. (ฝ่ายพัฒนา) เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร นายทหารนักพัฒนา
ด้านงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในพื้นที่ชนบทและด้านงานช่าง ระดับผู้บริหาร ณ หอประชุมมหาศรานนท์ บก.นทพ