วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. พลเอก ดร. ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
นำกำลังพลที่ผ่านการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวทางพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ ๓/๖๒ จำนวน ๒๙ นาย
เข้าพบ พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เพื่อรับฟังโอวาท ณ ห้องสำนักงานผู้บัญชาการทหารสูงสุด ชั้น ๖ กองบัญชาการกองทัพไทย