เมื่อวันที่ ๕ พ.ค.๖๒ พล.อ. ดร. ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผบ.นทพ. มอบหมายให้ พล.ต. อนุชา ยันตรปกรณ์ รอง เสธ.นทพ. (ฝ่ายพัฒนา) ร่วมคณะ
พล.อ. ชูชาติ บัวขาว รอง เสธ.ทหาร (๒) ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและประชาชนที่จะเดินทางเข้าร่วมรับเสด็จในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
บริเวณพื้นที่พักคอยและพักแรมสนามม้านางเลิ้ง ณ อาคารจอดรถ ๕ ชั้น ราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนามม้านางเลิ้ง)