เมื่อวันพุธที่ ๕ มิ.ย.๖๒ พล.อ. ดร. ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผบ.นทพ. มอบหมายให้ พล.ท. สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ รอง ผบ.นทพ. (ฝ่ายพัฒนา) ให้การต้อนรับ
พล.อ.ชัยชนะ นาคเกิด เสธ.ทหาร และคณะ ในการตรวจเยี่ยมโครงการธงน้ำเงินจำหน่ายสินค้า ราคาประหยัดของ บก.ทท. ประจำเดือน มิ.ย.๖๒ โดยมี สนภ.๕ นทพ.
เป็นหน่วยหลักในการจัดสินค้ามาจำหน่ายในครั้งนี้ ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ บก.ทท.