เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ ก.ค.๖๒ พล.อ.ดร. ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผบ.นทพ. และคณะให้การต้อนรับ พล.อ. พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผบ.ทสส. เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม จิตอาสา
"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาคลองทองหลาง และในโอกาสนี้ นทพ. ได้สนับสนุนรถครัวสนามประกอบอาหารมื้อกลางวัน สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จำนวน ๑,๐๐๐ กล่อง รวมทั้งได้ดำเนินการจัดเก็บวัชพืช และเปิดทางน้ำไหล เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชน ณ การเคหะจังหวัดนนทบุรี อ.ปากเกร็ด จว.น.บ.