เมื่อวันที่ ๖ ก.พ. ๖๒, ๒๑๐๐ บก.ทท. (นทพ.) โดย สสน.นทพ. จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ร่วมปฏิบัติงานตามแผนการฉีดน้ำเพื่อลดฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ PM 2.5
ของ กห. และ กทม. โดยได้ดำเนินการฉีดชะล้างฝุ่นละอองตามต้นไม้และพื้นถนนแจ้งวัฒนะ ตั้งแต่ปากซอยแจ้งวัฒนะ ๕
จนถึงสามแยกด้านหน้าศูนย์ราชการ เขตหลักสี่ กทม.