เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ มิ.ย.๖๒ พล.อ. ดร. ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผบ.นทพ. มอบหมายให้ พล.ต. นพดล ปิ่นทอง ผอ.สสน. เป็นผู้แทนนำกำลังพล และยุทโธปกรณ์
เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาคลองวัดบัวขวัญ ในพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลนครนนทบุรี ทั้งนี้ได้ดำเนินการจัดเก็บวัชพืช และเปิดทางน้ำไหล
เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนโดยมี พล.อ. ชูชาติ บัวขาว รอง เสธ.ทหาร (๒) เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ วัดบัวขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.ว. น.บ.