เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ มิ.ย.๖๒ พล.อ. ดร. ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผบ.นทพ. มอบหมายให้ พล.ท. สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ รอง ผบ.นทพ.(ฝ่ายพัฒนา)
เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาผู้บังคับหน่วยและฝ่ายอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ โรงแรมทีเค พาเลซ ถ.แจ้งวัฒนะ ก.ท.