วันพุธที่ ๙ ม.ค.๖๒ เวลา ๐๘๐๐ พล.อ.ดร.ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผบ.นทพ. และคณะ ให้การต้อนรับ ผบ.ทสส.
ในโอกาสตรวจเยี่ยมโครงการธงน้ำเงินจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดของ บก.ทท. ประจำเดือน ม.ค.๖๒ โดยมี สนภ.๕ นทพ.
เป็นหน่วยหลักในการจัดสินค้ามาจำหน่ายในครั้งนี้ ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ บก.ทท.