วันจันทร์ที่ ๗ ม.ค.๖๒ พล.อ. ดร. ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผบ.นทพ. พร้อมกับผู้บังคับบัญชาระดับสูง ได้ร่วมพิธีสักการะบูชาพระพุทธกฤตพัฒนมงคล, พิธีบวงสรวงศาลพระพรหม และศาลตายาย, พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕, พิธีสักการะรูปปั้น ฯพณฯ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ณ​ที่ตั้ง​บก.นทพ. เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒ เพื่อเป็นสิริมงคล สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่กำลังพลทุกระดับชั้นในการปฏิบัติงาน0