เมื่อวันที่ ๔ ม.ค.๖๒ พล.อ.ดร. ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผบ.นทพ. ร่วมคณะ พล.อ. พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผบ.ทสส. นำหัวหน้าส่วนราชการใน บก.ทท. มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รอง หน.คสช. และอดีต ผบ.ทสส. ณ อาคารอเนกประสงค์ นทพ. กท.0