เมื่อวันที่ ๗ ก.พ. ๖๒, ๒๑๐๐ บก.ทท. (นทพ.) โดย สสน.นทพ. จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ร่วมปฏิบัติงานกับเทศบาลนครนนทบุรี
ตามแผนการฉีดน้ำเพื่อลดฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ PM 2.5 ของ กห. และ กทม. โดยได้ดำเนินการฉีดชะล้างฝุ่นละอองตามต้นไม้และทำความสะอาดถนนรัตนาธิเบศร์
ตั้งแต่ด้านหน้าศูนย์ราชการนนทบุรี ไปจนถึงศาลแขวงนนทบุรี