วันอังคารที่ ๗ พ.ค.๖๒ พล.อ. ดร. ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผบ.นทพ. มอบหมายให้ พล.ท. สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ รอง ผบ.นทพ. (ฝ่ายพัฒนา)
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชน อาสาพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ แหล่งชุมนุมเจริญศิริ โดยมีเยาวชนเข้าร่วมฝึกอบรมในระหว่างวันที่ ๗ - ๙ พ.ค.๖๒
ณ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ กองทัพไทย ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จว.ช.บ. และ ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ ต.ป่ายุบ อ.วังจันทร์ จว.ร.ย.