เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ พลเอก ดร. ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นำคณะหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
ร่วมถวายแจกันดอกไม้หน้าพระรูป สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พร้อมลงนามถวายพระพร
ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน และมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงยิ่งๆ ขึ้นไป เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจของปวงชนชาวไทยตลอดไป ณ ชั้น ๑
อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี