เมื่อวันที่ ๘ มี.ค.๖๒ พล.อ.ดร. ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผบ.นทพ. นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ เข้าอวยพร พร้อมมอบกระเช้า ให้กับ พล.อ. สมหมาย เกาฏีระ อดีต ผบ.ทสส.
และ อดีต ผบ.นทพ. ในโอกาสวันคล้ายวันเกิด เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความเคารพและปรารถนาดีต่อผู้บังคับบัญชา ณ บ้านพักลาดพร้าว ๗๑ ก.ท.