เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ พล.อ.ดร.ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ร่วมคณะ พล.อ. บัณฑิตย์ บุญยะปาน
รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในการตรวจเยี่ยมงาน"วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒" ภายใต้แนวคิดท่องแดนมหัศจรรย์กับหนูน้อยนักผจญภัย "ตอนตะลุยกองทัพไทย"
ซึ่งในส่วนของ นทพ. รับผิดชอบในพื้นที่ฐานการเรียนรู้ที่ ๔ หนูน้อยนักพัฒนา ณ ลานอเนกประสงค์ กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพ