วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๐๐๐ พลเอก ดร. ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ร่วมพิธีเปิดการฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๙
ณ ลานอเนกประสงค์ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ กองทัพภาคที่ ๓ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ดอกเตอร์ ปีเตอร์ เฮย์มอนด์ (Dr. Peter Haymond) อุปทูตรักษาการเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และ พลโท แกรี่ เจ. โวเลสกี (LTG Gary J. Volesky)
แม่ทัพน้อยที่ ๑ (First Corps) กองทัพบกสหรัฐอเมริกา ร่วมเป็นประธานในพิธี