เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ มี.ค.๖๒ พล.อ.ดร. ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผบ.นทพ. มอบหมายให้ พล.ท. สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ รอง ผบ.นทพ. (ฝ่ายพัฒนา) เป็นผู้แทน ผบ.นทพ
ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน รายการ “1st Bangkok International Junior Football 2019”
เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทีมเยาวชนกองทัพไทยกับทีมเยาวชนจากต่างประเทศ รวม ๖ ประเทศ ได้แก่ อังกฤษ, ญี่ปุ่น, สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม,
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และราชอาณาจักรไทย ในระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ มี.ค.๖๒
เวลา ๐๘๐๐ – ๑๗๓๐ ณ สนามกีฬาฟุตบอล บก.ทท. โดยมี พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผบ.ทสส. เป็นประธานในพิธี