เมื่อวันพุธที่ ๑๒ มิ.ย.๖๒ พล.ท.สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ รอง ผบ.นทพ.(ฝ่ายพัฒนา) เป็นผู้แทน ผบ.ทสส. ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดการจัดแสดงนิทรรศการโครงการสร้างการรับรู้ การบริหารจัดการน้ำของประเทศ ฤดูฝน พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมี พล.ต.ดำรงค์ คงเดช
ผอ.สนภ.๓ นทพ. เป็นผู้แทนหน่วย เข้าร่วมเสวนาบนเวทีเสวนาในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมจัดการน้ำหลาก ปี พ.ศ.๒๕๖๒” ทั้งนี้ นทพ. ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ
โครงการสร้างการรับรู้ การบริหารจัดการน้ำฯ ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ ชั้น ๓ สโมสรทหารบก เขตพญาไท ก.ท.