เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓๑๐ น. พลเอก ดร. ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ร่วมเดินทางพร้อม พลเอก ประวิตร วงษ์สุววรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะ เดินทางต่อไปยังศาลากลางจังหวัดลำปาง จังหวัดลำปาง เพื่อรับฟังบรรยายสรุปจาก
จังหวัดลำปาง และมณฑลทหารบกที่ ๓๒