วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ พลโท สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (ฝ่ายพัฒนา) เป็นประธานโครงการปฏิบัติธรรม
ณ วัดดอนเมือง แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ ในการนี้ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดกำลังพลร่วมโครงการดังกล่าว
เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ตลอดทั้งให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่กำลังพลของหน่วย ทำให้กำลังพลได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของศาสนา
และสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์กับชีวิตประจำวันต่อไป