วันที่ ๑๔ มี.ค.๖๒ พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม./รมว.กห. และคณะ เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ โดยมี พล.อ. พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผบ.ทสส. และ
พล.อ.ดร. ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผบ.นทพ. ร่วมคณะฯ ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยได้รับฟังบรรยายสรุปการควบคุมสถานการหมอกควันในภาคเหนือ
และเยี่ยมชมยุทโธปกรณ์ดับไฟป่า ณ กองบัญชาการสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ทภ.๓ (ส่วนหน้า) สโมสรกาวิละ ค่ายกาวิละ
อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

หลังจากนั้น รอง นรม. ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและพิธีมอบคืนโฉนดที่ดิน “คืนความสุขให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม” ให้แก่ประชาชน ครั้งที่ ๙
ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่