เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ค.๖๒ พล.อ. ดร. ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผบ.นทพ. และคณะ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ให้การต้อนรับ พล.อ. พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผบ.ทสส.
ในโอกาสเป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ หลังจากนั้น ผบ.ทสส. และคณะ ได้พบปะประชาชนที่มาร่วมพิธี และตรวจเยี่ยมกิจกรรมของ นทพ.
ซึ่งได้จัดรถครัวสนามให้บริการแจกจ่ายอาหารกล่อง, จัดรถประปาสนามผลิตน้ำดื่มแจกจ่าย, ให้บริการตัดผม, จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่บริการตรวจรักษาโรค,
จัดวิทยากรให้ความรู้ในสถานีผสมเทียมโค นทพ. และสถานีสุกร นอกจากนี้ ได้ร่วมกิจกรรมก่อสร้างฝายต้นน้ำ และปล่อยปลาลงสู่แหล่งน้ำ
ณ วัดหนองบาง บ้านหนองบาง ต.ลิ่นถิ่น อ.ทองผาภูมิ จว.ก.จ.