วันที่ ๑๕ มี.ค.๖๒ พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม./รมว.กห. และคณะ (พล.อ. พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผบ.ทสส. และ พล.อ.ดร. ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผบ.นทพ.)
ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จ.นครนายก​ ตรวจเยี่ยมการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ (C-Mex19) ชมการสาธิต การต่อต้านการก่อการร้าย
"บ้านนา ๖๒" ณ โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ อ.บ้านนา จ.นครนายก