เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ พลเอก ดร. ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา สั่งการ ให้จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว
พร้อมยุทโธปกรณ์ เข้าปฏิบัติการฉีดน้ำ เพื่อลดฝุ่นละอองในอากาศ ณ บริเวณห้าแยกลาดพร้าว เขตจตุจักร กรุงเทพ