เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ค.๖๒ พล.อ. ดร.ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผบ.นทพ. มอบหมายให้ พล.ท. อภิสิทธิ์ นุชบุษบา เสธ.นทพ. ร่วมคณะ พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง กลาโหมในโอกาสมอบนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ และพิธีมอบคืนโฉนดที่ดินให้กับประชาชน ตามโครงการ
"คืนความสุขให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม" ครั้งที่ ๑๑ โดย นทพ. ได้สนับสนุนรถครัวสนาม รถประปาสนาม ผลิตอาหาร-น้ำดื่ม บริการให้ประชาชน
และบริการตัดผม พร้อมทั้งสนับสนุนชุดแพทย์ เคลื่อนที่ ในการแจกจ่ายยา และแว่นสายตา ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อ.เมืองพิษณุโลก จว.พ.ล.