เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ พลเอก ดร. ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา สั่งการ ให้มีการจัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว พร้อมยุทโธปกรณ์ และกำลังพลพร้อมเข้าปฏิบัติการฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อลดฝุ่นละอองในอากาศ บริเวณหน้าสำนักงานเขตราชเทวี กรุงเทพ. พร้อมกันนี้ยังได้แจกจ่ายหน้ากากอนามัยสำหรับป้องกันฝุ่นละอองแก่ประชาชนในพื้นที่ด้วย