วันที่ ๑๘ มี.ค.๖๒ พล.ท. สุชาติ สุทธิพล รอง ผบ.นทพ. (ฝ่ายบริหาร) และคณะ ร่วมพิธีงานวันคล้ายวันสถาปนากองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
พร้อมทั้งนำกำลังพลของหน่วยร่วมพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ส่วนราชการดีเด่นในกองบัญชาการกองทัพไทย
และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่นเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละวิริยะอุตสาหะตลอดมา
โดยมี พล.อ. พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผบ.ทสส. เป็นประธานในพิธี ณ บก.ทท. เขตหลักสี่ ก.ท.