เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ พลเอก ดร. ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ตรวจเยี่ยมกิจกรรม
“วันนัดพบแรงงานทหารและประชาชนครั้งที่ ๓๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒” โดยมีสถานประกอบการชั้นนำเข้าร่วม จำนวน ๒๑ บริษัท และมีตำแหน่งงานมากกว่า
๑,๕๐๐ อัตรา อาทิบริษัท ซีพีรีเทลลิงค์ จำกัด, บริษัท โตโยต้า บัสส์ จำกัด, บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัดมหาชน, บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด
รวมทั้งมีการสาธิตการประกอบอาชีพระยะสั้น และรถ FOOD TRUCK ร่วมสาธิตการประกอบอาชีพอิสระ ณ สำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
ถนนนาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพ