เมื่อวันพุธที่ ๑๙ มิ.ย.๖๒ พล.อ.ดร. ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผบ.นทพ. นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ใน นทพ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ นพศ.นทพ.
ในการดำเนินการขุดลอกเศษดินและวัสดุซากอาคารที่เกิดจากการก่อสร้างบริเวณพื้นที่คลองลาดพร้าว - บางซื่อ เพื่อแก้ปัญหาการระบายน้ำตามที่ประชาชนร้องเรียน
ณ เขตห้วยขวาง ก.ท.