เมื่อวันที่ ๒๐ มี.ค.๖๒ พล.อ. ดร. ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผบ.นทพ. มอบหมายให้ พล.ท. สัณทัศน์ นันทิภาคหิรัญ รอง ผบ.นทพ.(ฝ่ายพัฒนา) เป็นผู้แทนให้การต้อนรับ
พล.อ. พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผบ.ทสส. ในโอกาสตรวจเยี่ยมโครงการธงน้ำเงินจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดของ บก.ทท. ประจำเดือน มี.ค.๖๒ โดยมี สนภ.๒ นทพ.
เป็นหน่วยหลักในการจัดสินค้ามาจำหน่ายในครั้งนี้ ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ บก.ทท.