เมื่อวันที่ ๒๐ ธ.ค.๖๒ บก.ทท. (นทพ.) โดย พล.อ. พีรพงษ์ เมืองบุญชู ผบ.นทพ. เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินการหมู่บ้านต้นแบบ
หมู่บ้านพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ร่วมกับคุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานคณะทำงานโครงการคืนคุณแผ่นดินโดยมี พล.ต. อนุ​สรรค์​ คุ้ม​อักษร​ ผอ.สนภ.๔ นทพ. และผู้บังคับบัญชา
สนภ.๔ นทพ. พร้อมด้วย ผบ.นขต.สนภ.4 นทพ. ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม โรงแรมมัณดาวีต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.กระบี่