เมื่อวันที่ ๒๒ ม.ค.๖๒ บก.ทท.(นทพ.) โดย พล.อ. ดร. ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผบ.นทพ. และคณะ เดินทางปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ ๓ จชต.
โดยตรวจเยี่ยม นพค.๔๑, ๔๒ และ ๔๔ สนภ.๔ นทพ. เพื่อบำรุงขวัญและให้กำลังใจกำลังพล ในการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
เน้นย้ำให้กำลังพลระมัดระวังการปฏิบัติงานนอกหน่วย แนะนำมาตรการระวังป้องกันที่ตั้งหน่วย โดยมี พล.ต. อนุสรรค์ คุ้มอักษร ผอ.สนภ.๔ นทพ., ผบ.นขต.สนภ.๔ นทพ.
และกำลังพล ให้การต้อนรับ