เมื่อวันที่ ๒๒ มิ.ย.๖๒ พล.อ.ดร. ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผบ.นทพ. มอบหมายให้ พล.ท. สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ รอง ผบ.นทพ. (ฝ่ายพัฒนา)
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสานฝันวัยใส ประกอบไปด้วย กิจกรรมต่างๆ อาทิ การแนะแนวทางการศึกษา , การประกวดเรียงความ , การประกวดกลอนแปด ,
การจัดแสดงนิทรรศการ เป็นต้น โดยมีเยาวชนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน ๒,๐๐๐ คน ณ หออาคารเรียนและอเนกประสงค์ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี จว.ก.จ.