เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ พลเอก ดร. ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา สั่งการ ให้มีการจัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว
พร้อมยุทโธปกรณ์ และกำลังพลพร้อมเข้าปฏิบัติการฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อลดฝุ่นละอองในอากาศ บริเวณสถานีรถไฟ​แอร์พอร์ตเรลลิงค์มักกะสัน​ ​
และบริเวณแยกดินแดง​เนื่องจากปัญหาฝุ่นละอองและควันพิษที่กำลังปกคลุมกรุงเทพ ทำให้คุณภาพอากาศโดยรวมยังคงอยู่ในระดับ
“เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ” ของประชาชน