เมื่อวันที่ ๒๓ เม.ย.๖๒ พล.อ. ดร. ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผบ.นทพ. มอบหมายให้ พล.ท. อภิสิทธิ์ นุชบุษบา เสธ.นทพ. เป็นผู้แทน นำกำลังพล และยุทโธปกรณ์
ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาคลองเปรมประชากร ในพื้นที่รับผิดชอบของ ทท. (เขตหลักสี่) ทั้งนี้ได้ดำเนินการจัดเก็บวัชพืช
และเปิดทางน้ำไหล เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชน โดยมี พลเอกชูชาติ บัวขาว รอง เสธ.ทหาร (๒) เป็นประธานในพิธี ณ วัดหลักสี่ เขตหลักสี่ ก.ท.