เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ค.๖๒ พล.อ. ดร. ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผบ.นทพ. มอบหมายให้ พล.ต. นพดล ปิ่นทอง ผอ.สสน.นทพ. ให้การต้อนรับ พ.อ. ธาวิน อัครเมธายุทธ
รอง ผอ.สจว.สปท. นำคณะอาจารย์ และนักศึกษา หลักสูตรจิตวิทยาเพื่อความมั่นคง รุ่นที่ ๑๑๙ ในโอกาสเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของ นทพ. และรับชมวีดิทัศน์ ประวัติ ภารกิจของหน่วย พร้อมทั้งเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ นทพ. ณ บก.นทพ.